Máte soudců dostatek nebo byste uvítali posilu?

Bohumil Kotala: Podle ministerstva spravedlnosti máme mít ve Svitavách jedenáct soudců a ty máme. Jedna soudkyně z Jarošova se vrátí do funkce prvního dubna. Současný stav považuji za přijatelný a počet soudců odpovídá našim potřebám.

Jak dlouho trvají jednání? Zaznamenali jste nějaké průtahy?

B. Kotala: Co se týká trestních záležitostí, žalobu podává státní zastupitelství. V jednodušších případech vydá soud trestní příkaz a rozhodne bez jednání. U složitějších věcí je nařízené jednání, které proběhne do měsíce. Většinu takových případů ukončíme do dvou měsíců.

Vladimír Lizna: U občanskoprávních záležitostí je situace jiná. Řešíme rozvody, pře sousedů, péči o děti a ve většině věcí jde o peníze. Mohou se ovšem vyskytnout komplikace. Mezi ty největší patří jednoznačně případy, kdy je nad žalovaným vyhlášený konkurz. Potom nelze dále jednat.

Máte jednání, která trvají už roky?

V. Lizna: V současné době nemáme v podstatě nevyřízené spisy starší sedmi let a takoví jsme v Pardubickém kraji jediní. Evidujeme čtyři případy starší pět let a osmnáct, které se táhnou déle než tři roky. Většinou uzavření případu brání konkurz nebo čekání na posouzení různých věcí u jiného soudu a podobně.

B. Kotala: Na trestním oddělení nejdéle čekáme na znalecké posudky a předvolání svědků. Ročně projednáme u Okresního soudu ve Svitavách asi čtyři tisíce věcí. Záležitosti, které se táhnou déle, bychom spočítali na prstech ruky. V trestním řízení máme pouze jednu věc starší než rok. Jedná se o obsáhlý případ jedenácti dealerů drogy extáze. Minulý týden krajský soud část rozsudku zrušil a záležitost se mi vrátí na stůl. Ovšem většinu trestních věcí skončíme do dvou měsíců.

Pamatujete si na zvláště dlouhý proces?

V. Lizna: Jedná se především o o spory ve stavebnictví, které se týkají závad. Čekáme na znalecké posudky i na to, jak se bude situace na stavbě vyvíjet dále. Jednání se protahuje rovněž v případě, kdy je účastníkem sporu cizinec a vyžádáme si spisy ze zahraničí. Věc se protahuje i tehdy, pokud během procesu dojde k dědickému řízení.

B. Kotala: Vzpomínám si na případ úvěrových podvodů, do něhož bylo zapleteno sedmdesát lidí.
V. Lizna: Řešili jsme třeba kauzu tzv. právovarečníků. Jednalo se o stovku lidí, kteří se domáhali práv z titulu restitučních předpisů. Měšťanský pivovar v Poličce totiž kdysi vlastnilo sto měšťanů.