Už jen dva dny zbývají do pokračování odročeného soudního jednání, na kterém by se měl spor o areál bývalého kláštera, který dnes slouží jako domov pro seniory, mezi Kongregací sester Neposkvrněného početí Panny Marie a městem posunout k rozuzlení. Musela věc dojít tak daleko, nebylo možné najít jiné řešení? Na čem ztroskotala jednání o dohodě, která město s kongregací vedlo před několika měsíci?

KAPUCÍNI VERSUS MĚSTO OPOČNO?
Podle generální představené kongregace Vojtěchy Zikešové bylo zlomovým okamžikem rozhodnutí v soudním sporu mezi kapucínským řádem a městem Opočnem.

„Poté, co jsme poslali náš návrh na vyrovnání, skončilo zrovna soudní řízení ohledně kláštera kapucínů v Opočně. Město přemluvilo kapucíny, ať podají žalobu k soudu, protože jinak město nebude moci získat majetek do vlastnictví. Měli dohodu, že kapucíni jej pak městu předají, protože o něj žádný zájem neměli. Šli do toho soudu proto, aby se klášter dostal do rukou města. Ale nejvyšší soud rozhodl, že ne," uvádí Vojtěcha Zikešová. A to byl, podle ní, i důvod k tomu, že vedení města probíhající jednání o dohodě ukončilo.

A o co vůbec ve sporu jde? Kongregace zpochybňuje rozhodnutí, kterým stát v roce 2010 převedl areál bývalého kláštera na město.

BYL PŘEVOD NA MĚSTO NELEGITIMNÍ?
„Požadujeme, aby se prokázalo, že převod ze státu na město nebyl legitimní. Chceme prokázat, že město vědělo, že jde o církevní majetek, který byl na seznamu ministerstva kultury. Mnohokrát jsme byly ministerstvem dotazovány, jestli o majetek stojíme. Vždy jsme odpovídaly, že ano," vysvětluje Vojtěcha Zikešová.

Kongregace nechce, podle jejích slov, v žádném případě blokovat rozvoj domova pro seniory. Soudní spor kongregaci v očích veřejnosti navíc nijak neprospívá. Podle Vojtěchy Zikešové však kongregaci nic jiného nezbývalo. „Napřed musí dojít k narovnání mezi státem a církví. Musíme udělat tečku za minulostí, aby-chom mohli jít dál v přátelském duchu," domnívá se generální představená.