Okresní soud pilně pracuje na vyřizování žádostí o udělení amnestie. Do konce ledna by chtěl mít všechny případy vyřešené.

„Rozhodli jsme už celkem o 548 případech," konstatuje předseda soudu Bohumil Kotala.Ve čtyřech stovkách to bylo o prominutí podmíněných trestů. „U šesti šlo o domácí vězení, ve sto devatenácti byl prominutý trest obecně prospěšných prací, a to buď zbytek, nebo celý trest a ve čtyřiceti šesti nepodmíněný trest," doplňuje statistické údaje předseda svitavského okresního soudu.

Zbývá sto padesát

Soudcům zbývá rozhodnout ještě zhruba ve sto padesáti případech, které už jednou odsoudili. „Podstatnou část do konce ledna stihneme. Mohou se ale objevit ještě ojedinělé případy u spisů, které byly odeslány k jiným soudům," tvrdí Bohumil Kotala. V těchto případech se bude jednat o prominutí podmíněných trestů. Svitavský soud nevyřizuje žádný případ, kterého by se týkala amnestie prezidenta proto, že se soudní jednání táhlo přes osm let. „Mezi vyřizovanými případy kterých se týká amnestie, byla řada těch, které jsme soudili v poslední době," sděluje předseda soudu.

Většinu odsoudili za posledních šest až dvanáct měsíců. „Člověk si někdy říkal, že konal tu práci tak trochu zbytečně. Nechci o tom polemizovat, prezident má právo na udělení amnestie. My jsme tady od toho abychom ji respektovali a provedli," dodává Bohumil Kotala. Nevěří, že by snaha jeho pražských kolegů o zrušení amnestie měla šanci uspět u nejvyššího soudu. Snad jen u případů, kdy se pachatelé vyhýbali soudnímu jednání tím, že uprchli.