„Napsal jsem zdvořilostní dopisy obcím svazku, sousední Březové a Pohledům,“ připomněl místopředseda svazku a starosta Rozhraní Zdeněk Hasoň, jak sháněli tři sta tisíc korun na vyšetřovací přístroj. Když Březová dobrovolný příspěvek odmítla, scházelo v rozpočtu 87 tisíc korun. Schodek uhradili podnikatelé.

„Původní dohoda se svitavskou nemocnicí zněla, že ordinaci vybavíme u nás, protože Brněnec nenabízel odpovídající prostory,“ uvedl březovský starosta Martin Kiss. Březovští přichystali ordinaci, dokonce ji vybavili. Nakonec z otevření sešlo. Starostu Brněnce Jana Havlíčka ani ve snu nenapadlo, že by ordinaci pustili: „Ambulance je v Brněnci léta, proto jsme vložili síly do modernizace.“

Březová se nedohodla se sousedy ani na střídání ordinačních hodin, přestože polovina pacientek v evidenci pochází z Březové. „Nechtěli jsme jitřit napjatou atmosféru, ale zastupitele jsem nepřesvědčil o příspěvku,“ shrnuje v krátkosti vývoj událostí starosta Kiss.

Zakoupení moderního diagnostického přístroje je mimořádným činem. Ordinace s ultrazvukem v Brněnci patří nyní mezi nejmodernější ve svitavském okrese. Pro mikroregion, kde žije zhruba dvaapůltisíce žen, je komfortní ambulance přínosem.