Sokolovna v Bystrém byla postavená ve třicátých letech dvacátého století. Zvenku je zachovalá, ale její vnitřní stav už si říká o opravu. „Tělocvičný sál je v havarijním stavu. Odlupují se parkety, prohýbají se stropy," potvrdil bysterský starosta Miloslav Sejkora. Stavebníci budou muset také vyměnit elektroinstalaci a vyřešit vzduchotechniku nevětraných prostor suterénu i divadla.

Pro sport i zábavu

I když je sokolovna kulturní památkou, radní v ní chtějí vytvořit komplexní zázemí pro sport a kulturu. Pořádají zde také různé společenské akce. Lidé se zabaví na plesech či při divadelních představeních. Brzy sem budou chodit na nové filmy. „Vzhledem k tomu, že jsme digitalizovali kino, tak jej chceme přesunout ze stávajícího objektu do budovy sokolovny," slíbil starosta. Rekonstrukce musí tedy také vyřešit umístění nové promítací kabiny.

Kolik bude rekonstrukce sokolovny stát, radní ještě nevědí. Prozatím nemají na stole projekt. Předpokládají ale, že to bude nejméně deset milionů korun. Ve výběrovém řízení vybrali zhotovitele projektu. „Připravujeme dokumentaci na podání žádosti o dotaci z Norských fondů. Máme s nimi dobré zkušenosti. S jejich pomocí jsme rekonstruovali budovu základní umělecké školy," uvedl Miloslav Sejkora. Výhodou norských fondů je, že dotace činí kolem devadesáti procent.

Z historie budovy
Zajímavě architektonicky řešená budova TJ Sokol byla postavená svépomocí v letech 1932 až 1934 za 340 tisíc korun. Členové odpracovali padesát tisíc hodin. V Sokolovně se konaly slavné Šibřinky a vynikající divadelní představení, na letním cvičišti veřejná cvičení a volejbalové turnaje o Horácký pohár. V tělovýchovném a kulturním stánku města je nad vchodem do divadelního sálu umístěná pamětní deska starostovi a mecenáši MUDr. Janu Drůbkovi (1869-1941). V roce 1995 byla budova prohlášená za kulturní památku. (bys)