Veřejné cvičení sokolů má v Městečku Trnávka dlouholetou tradici. „Sokolové nacvičovali na spartakiády i na slety," uvedla Jana Lexmaulová, členka trnáveckého Sokola.

Oslavy

Letošní všesokolský slet se koná ke 150. výročí České obce sokolské. Patnáctý slet v Městečku Trnávka zahájí dvě hodiny po poledni slavnostní průvod. „Vyjde od obecního úřadu. Za vlajkovou četou půjdou cvičenci. Po slavnostním zahájení zacvičí jednotlivé skladby členové Východočeské župy Pippichovy a župy Krále Jiřího," sdělila Jana Lexmaulová. Nejvíce cvičenců se na místním hřišti představí v oddíle Věrná garda, a to zhruba stovka. „Dále zacvičí rodiče s dětmi z župy krále Jiřího ze Svitávky, děti z mateřských škol, starší a mladší žáci, starší a mladší žákyně," řekla Jana Lexmaulová. Slet se koná za každého počasí.

Pozvání na trnávecký slet přijala řada hostů, včetně hejtmana kraje Radko Martínka. Letošní oslavy vyvrcholí 5. a 6. července všesokolským sletem v Praze. Zúčastní se ho na šedesát členů trnáveckého Sokola.