Olbram Zoubek se proslavil mnoha díly. Jen namátkou lze vzpomenout Pomník obětem komunismu, posmrtnou masku Jana Palacha nebo sochy v Klášterních zahradách v Litomyšli.

V minulém týdnu byl osobně devadesátiletý umělec u odhalení díla, které nese název Socha pro Josefa Toufara. Stalo se tak u příležitosti 67 let od smrti faráře z Číhoště, který v padesátých letech nepřežil výslechy Státní bezpečnosti.

Socha v nadživotní velikosti bude stát v sakristii kostela sv. Víta v Zahrádce na Ledečsku.

„Tam Toufar osm let působil, než byl na nátlak akčního výboru KSČ z Ledče nad Sázavou přeložen do Číhoště," vysvětlil správce kostela Marek Hanzlík.

Sochu začal Olbram Zoubek tvořit poté, co si přečetl knihy spisovatele Miloše Doležala, který se osudem pátera Toufara intenzivně zabývá. „Kniha mě hluboce dojala. Josef Toufar mě oslovil stálostí ve smýšlení. Socha je pro mě zároveň i způsob pokání," vyjádřil se Olbram Zoubek.

„Nepodařilo se mi přesně trefit Toufarovu podobu, takže to není jeho obraz, ale je to můj dar pro Josefa Toufara," konstatoval Olbram Zoubek během slavnostního ceremoniálu.

„Žádnou další tak velkou sochu už neudělám," dodal známý umělec.

ODMĚNA I ZÁVAZEK

Jak zdůraznil Miloš Doležal, sobotní odhalení sochy se stalo pietním aktem pro všechny, kteří se na akci podíleli, rozhodně na ní nebylo místo pro politické proslovy. Olbram Zoubek se rozhodl svou poslední sochu kostelu v Zahrádce věnovat prostřednictvím Národního památkového ústavu.

„Málokdy se cítím opravdu zaskočena," nechala se slyšet generální ředitelka Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Naděžda Goryczková a dodala: „Je to pro nás odměna i závazek. Zahrádka se díky daru Olbrama Zoubka stane důležitým fenoménem spjatým s rostoucím zájmem o osudy Josefa Toufara. Ústav se společně se svými partnery postará o dokončení restaurování kostela sv. Víta a jeho zpřístupnění veřejnosti. Tím se kostel stane důstojným památníkem statečného muže." (sad, pš)