Součástí školní zahrady jsou samozřejmě i více či méně známé rostliny a také nově postavený altánek. Nese jméno „učebna exteriérové výuky" a najdete v ní už i stolky a lavice. Děti se budou venku za příznivého počasí učit především přírodopis. Zahradu tři roky přetvářela hrstka nadšených dospělých ze základní školy společně se žáky. Výstavba „venkovní učebny" byla realizována a financována obcí Morašice v letošním roce.

Vedením Masarykovy základní školy jsem byla pozvána na projektový den nazvaný „Šnečí slavnosti" a zároveň na oficiální otevření školního arboreta. V zahradě jsem byla mnohokrát, ale při této slavnostní události jsem si uvědomila mé tři pohledy na jednu věc.

Na tomto pozemku jsem jako žákyně základní školy okopávala zeleninu a všichni jsme svorně místo nazývali „plantáží", na které musíme „otročit". Vzpomněla jsem si i na hrudky hlíny od spolužáků látající vzduchem mezi záhony jen tak pro zpestření práce a zlepšení nálady všech „otroků". Druhý pohled byl z doby, kdy jsem byla učitelkou v morašické škole a snažila jsem se žákům vysvětlovat důležitost práce na zahradě a omezovala jsem létání hrudek vzduchem na minimum.

A ten třetí pohled je už ze současnosti. Jako starostka obce jsem spokojená s novým vzhledem školní zahrady. Přibylo nám ve vesnici další krásné místo. Hrudky na zahradě mezi žáky dnes nelétají, ani mrkev tu neroste. Ostatně mnoho venkovanů si zeleninu také raději koupí v obchodě. Místo zeleninových „plantáží" tu vznikla živá sbírka rostlin. Každý stromek, keř i bylina má vedle kořenů zapíchnutou popisku s názvem a zároveň i se jménem žáka, který je patronem rostliny. Ze zahrady je plotem vidět i dětské hřiště pro nejmenší a víceúčelová polyuretanová plocha pro míčové hry určená dětem i dospělým. Opravdu lákavý kout vesnice pro učení, pohodu a sport.
Jak to bylo v pondělí s vzdělávacím šnečím projektem? Šnek zastával roli maskota. Fantazii se meze nekladly. Celý den se nesl ve škole ve znamení zahrady a dokonce tu zazněla slova LAND ART. S tím se seznámili především žáci druhého stupně. Prezentaci o „uměleckých dílech z přírodních materiálů" přednesl bývalý žák základní školy Matěj Doležal, který si téma land art zvolil jako svoji maturitní práci. Po celý den si děti postupně v zahradě i ve školní budově vyzkoušely prakticky to, co se dopoledne dověděly teoreticky. Během projektu vznikla řada přírodních výtvorů, plakátů a dalších písemností a obrázků, které děti podle svých schopností a věku vytvořily v organizovaných skupinkách.

Byl to den jako malovaný a zase jeden z těch, kdy se děti učí v praxi spolupráci, ohleduplnosti k sobě navzájem a k přírodě. A také den, na který se jen tak nezapomíná. Zase musím opakovat, v čem jsem se touto rozsáhlou akcí utvrdila.

Malé školy na venkově mají své nezastupitelné místo a musí zůstat zachovány stůj co stůj. Všechno je to stále o lidech, kteří mají svou práci opravdu rádi a dovedou nadchnout i ostatní. Není to o velikosti školy, co se týče počtu učitelů a žáků, ale o velikosti učitelů. Poděkování patří všem „zahradomilům" z Masarykovy základní školy a dalším lidem, kteří jakkoli přispěli k dobré věci.

HANA ŠTĚPÁNOVÁ