"Návštěvy v našem zařízení jsou u pacientů i klientů tak zvaně přes sklo, to znamená, pacient, klient hovoří do mobilu a vidí se přes sklo," popisuje ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných v Rybitví Jana Tomšů.

Návštěvy se odehrávají na recepci. U pacientů, u kterých se zhoršil zdravotní stav, nebo jsou v terminálním stavu nemoci, jsou povoleny návštěvy přímo u lůžka. "Tento systém po opakovaných dotazech vyhovuje, není omezen počet návštěvníků a nemusí mít negativní testy. Pacienti své příbuzné vidí každý týden. Příbuzní mohou vzít i zvířátka, na která byl pacient zvyklý, je možné se s nimi i pomazlit," pokračuje ředitelka. Organizace návštěv je sice pro zaměstnance léčebny velice časově náročná, ale je vyhovující pro pacienty i klienty.

V domově pro seniory v Moravské Třebové mohou příbuzní seniory, kteří zde pobývají, navštívit přímo na pokoji nebo v areálu domova. Musí ale splnit a dodržet řadu ochranných opatření. "Návštěvy jsou umožněny pouze po předchozím telefonickém objednání ve dnech pondělí až neděle od půl druhé do čtyř hodin," potvrzuje ředitel domova Milan Janoušek.

Jak vypadá situace celorepublikově? Čtěte zde:

 

Maximální počet návštěvníků u jednoho klienta je omezen na dvě osoby v jednom dni. "Návštěva je umožněna pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem," pokračuje ředitel domova.

Vykázaná očkování podle krajů k 26. dubnu. Pardubický kraj jich má po přepočtu na obyvatele zhruba stejně jako jiné krajeVykázaná očkování podle krajů k 26. dubnu. Pardubický kraj jich má po přepočtu na obyvatele zhruba stejně jako jiné krajeZdroj: Ministerstvo zdravotnictvíVýjimku mají návštěvníci, kteří absolvovali nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, mají certifikát ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Všichni, kteří chtějí své příbuzné v domově navštívit, musí navíc použít osobní ochranné pomůcky dýchacích cest.

V případě, že příbuzní podmínky nesplňují nebo mají senioři v domově z osobní návštěvy obavy, mohou využít alternativní způsoby komunikace jako telefonní hovory, Skype nebo Whatsapp.

Stesk, který omezení kontaktů s příbuznými přináší, se snaží pracovníci domovů pro seniory nebo léčeben dlouhodobě nemocných řešit jak to jen jde. "I když je v našem zařízení obrovská snaha o to, abychom neměli smutné pacienty či klienty, přesto se sporadicky slzička objeví. Snažíme se, pokud to zdravotní stav dovolí, aby byla hospitalizace co nejkratší, aby mohli pacienti odcházet domů v co nejkratším čase," říká ředitelka LDN v Rybitví.

Pomáhají i různé rehabilitační aktivity, které jsou zahrnuté do léčebného plánu. "Při tvorbě činností je zároveň práce v celé komunitě pokoje, což dobře fungující komunita, dobré spolupacientky a spolupacienti mohou zažehnout spokojenější pobyt," dodává Jana Tomšů.

Přestože podzimní vlna koronaviru léčebnu v Rybitví tvrdě zasáhla, během 21 dnů onemocnělo 80 % klientů, s covidem zde dosud nezemřel ani jeden pacient. V moravskotřebovském domově pro seniory to bylo osm klientů. V Rybitví mají prozatím proočkováno přes 50 % pacientů, kteří o vakcinaci projevili zájem, v Moravské Třebové se nechalo naočkovat 79 seniorů. "Množství klientů nebylo prozatím očkováno vzhledem k prodělanému onemocnění, dále je tu skupina klientů, kteří očkování odmítli," upřesňuje Milan Janoušek.

Nastavená pravidla ředitel domova pro seniory v Moravské Třebové za přísná nepovažuje. "Vzhledem k tomu, že existuje stále skupina klientů, kteří nejsou očkováni, navíc se zvyšuje výskyt mutací koronaviru, na který můžou užité vakcíny vykazovat nižší účinnost," uzavírá ředitel Janoušek.