Nejdřívemusely dívky lidi oslovovat, odpoledne zanimi chodili lidé už sami, jen za dopoledne prodaly sto kytiček. Akce Český den proti rakovině se kromě žákyň základní školy zúčastnily i studentky Střední zdravotnické školy ve Svitavách.

Více informací naleznete na stránkách Ligy proti rakoviněwww.lpr.cz