Den se prodlužuje, teplota stoupá. Světlo vítězí nad tmou, život nad smrtí.

Karel Hynek Mácha v Máji opěvuje krásu života, krásu přírody na pozadí smrti. Země přijímá krev svého syna, ale život se tím nezastaví. Tryská, prýští, řine se ze všech skulin. Nic a nikdo ho nezastaví.

Život jsme dostali darem. Nemáme ho jen přežít, ale prožít. Neživořit, ale žít. Život je pro nás šancí, příležitostí, možností, výzvou. Kdo by se snad zastavil, okrádá jen a jen sebe sama o tolik bohatství. A že se setkáváme s překážkami, obtížemi, vlastní hloupostí, která nás pokaždé srazí?

Nenechme se tím vším zdržovat, žijme na plné obrátky, žasněme, objevujme, tvořme, ale také respektujme, že život sdílíme.

Dostal jsem jednou úkol napsat gratulaci stoletému člověku. Velice těžký úkol. Vždyť mu nemohu přát dlouhá léta. Zvykli jsme si hodnotit život jeho délkou nebo tělesnou kondicí. Kde se nám vytratila kvalita života, kvalita vztahů s těmi, kteří tvoří náš domov, naše bezprostřední okolí? Přejme si proto vzájemně, abychom nenechali utéci jediný den, jedinou minutu, ale abychom žili pro druhé, abychom vytvořili něco krásného.

PETR ŠABAKA,
vojenský kaplan z Mor. Třebové