Viceprimátor slovenského partnerského města Juraj Čabak (čtvrtý zleva) se zajímal o ukládání a zpracování odpadu. „Spíše jsme srovnávali sběr vyřazených spotřebičů v obou státech a navzájem si vyměnili zkušenosti,“ říká Josef Dvořák z Technických sužeb Moravské Třebové .