Návrh kraje sloučit některé školy vyvolal zejména v Litomyšli vlnu vášní a diskuzi. Minulý týden dokonce učitelé a studenti z technické školy demonstrovali proti sloučení se svitavským odborným učilištěm. Krajští radní přitom upozorňovali, že nic ještě není schválené a o všem budou jednat.

Hejtman Radko Martínek v pondělí osobně navštívil technickou školu a jednal s ředitelem Milanem Janeckým. Zajímal se o strukturu žáků. Prošel si učebny a dílny pro praktickou výuku. S učiteli diskutoval o optimalizaci školství v Pardubickém kraji. Došlo také na návrh sloučení školy se svitavským učilištěm nebo sousední zahradnickou školou.

Radko Martínek ale nepřijel učinit definitivní řešení. Chtěl se podívat na školu, jak to řediteli školy Milanu Janeckému před časem slíbil. Uvedl, že Pardubický kraj nemá v úmyslu omezovat technickou část výuky. „Co se týká návrhu optimalizace školství, není nic definitivně uzavřeno. O každém jednotlivém návrhu povedeme seriozní diskuzi s městy i se všemi školami ještě před tím, než změnu předložíme zastupitelstvu,“ sdělil hejtman. Ujistil, že rozhodování bude co nejobjektivnější, aby subjektivní faktor byl co nejmenší. „Nemůžeme připustit dlouhodobou nestabilitu školy, protože jsme si vědomi, že v atmosféře nejistoty se nedá dobře pracovat,“ dodal Martínek.

V Litomyšli jsou ve hře dvě varianty. „Rozumné se v této chvíli zdá spojení sousedních škol, technické a zahradnické. Vznikla by tak silná škola. Jakékoliv závěry jsou ale předčasné, protože o návrhu budeme teprve jednat,“ uvedl Radko Martínek.

Přiblížil také další opatření, jak by se mělo zkvalitnit vzdělávání v Pardubickém kraji. Žáci se budou do škol přijímat na základě přijímacího řízení. Na gymnáziích budou studovat žáci odpovídající úrovně. Převodem učebních a studijních oborů vzniknou oborově příbuzné školy. Opatření považuje kraj za existenční záležitost. Do roku 2018 totiž budou ročně ubývat stovky žáků.

Včera měla s Milanem Janeckým jednat rovněž radní pro oblast školství Jana Pernicová. Schůzku ale musela z pracovních důvodů zrušit. Jednání se uskuteční příští týden přímo v Litomyšli na neutrální půdě.