„Blížil se přelom května a června. Hlava s poprsím jednoho z nejmocnějších moravských velmožů je zatím jen nakreslena. Začínám práci s vědomím, že tak významná osobnost našich dějin se řízením osudu propadla do zapomnění a tímto výtvarným počinem má znovu ožít jeho sláva,“ vzpomíná autor busty, ředitel kulturních služeb František Žáček.

Pro rychlejší a přesnější ztvárnění podoby si podle vlastních slov lebku mrtvého šlechtice, jako základ pro budoucí obličej, zakreslil přímo do přípravných kreseb. „Zdál se mi sen, kde se dostatečně dlouho a výrazně objevila postava muže, stáří okolo čtyřiceti let. Muž, jehož obklopovala energie vitality, značné osobní moci, odhodlání a popravdě na první pohled i značné výbušnosti. Dalo by se říci tvrďák a bitkař, se sklonem ke vzteku,“ líčí František Žáček. „Ráno jsem si jeho podobu nakreslil, s domněnkou hraničící s jistotou, že se mi do sna přišel představit ve své skutečné podobě Ladislav Velen ze Žerotína,“ dodává.

Čas ale rychle utíkal a výstava v Senátu, kde měla být busta Ladislava Velena ze Žerotína instalovaná, se kvapem blížila. „Bylo potřeba dílo dokončit a odlít do umělé pryskyřice pro účely výstavy. Formu navíc museli dostat slévači, aby se mohl začít vytvářet portrét z bronzu,“ vysvětluje Žáček. S jakým výsledkem může kdokoliv posoudit na nádvoří zámku (na snímku dole). Snová, podle autora však skutečnosti bližší, podoba nakonec zůstala jen na papíře (na fotografii nahoře).