Cenu si v pondělí převzal bývalý litomyšlský starosta Miroslav Brýdl, jehož zásluhou, mimo jiné, došlo k základní obnově historického centra města.
Miroslav Brýdl byl prvním porevolučním starostou města. Položil základy kongresového cestovního ruchu, z jeho přičinění byl litomyšlský zámecký areál zapsán na seznam UNESCO a stál za obnovou dnes nejnavštěvovanějšího místa ve městě Klášterních zahrad. Jako náměstek hejtmana byl u příprav revitalizace zámeckého návrší. Sehrál důležitou roli v rozvoji moderní architektury města ve vyváženém souladu s jeho historickými částmi. Z jeho iniciativy byla poprvé zorganizována Smetanova výtvarná Litomyšl. Významnou měrou přispěl k rozvoji projektu Česká inspirace a sdružení České dědictví UNESCO. Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu městského úřadu Litomyšl Michaela Severová o Miroslavu Brýdlovi uvedla: „Vše, co kdy Miroslav Brýdl dělal a dělá, je upřímné, plné nadšení a zapálení pro věc. Hořel a hoří a dokáže zapálit i ostatní."