Výsledek jednání mezi investorem a radními není potěšující. „Sešli jsme se se zástupci firmy Finex Investment, která měla zájem jít do rekonstrukce hotelu Slavia. Petr Kudla situaci zhodnotil. Od svého záměru, koupit Slavii, odstoupil,“ sdělil David Šimek, starosta Svitav.

Z prodeje hotelu sešlo. Petr Kudla, který Finex Investment zastupuje, vše vysvětlil. „Nechali jsme si vypracovat studie. Odborníci z brněnské stavební fakulty nám vypracovali analýzy jak stavební, tak propočtové. Z ekonomického hlediska je rekonstrukce nereálná,“ řekl Petr Kudla. Stavbaři údajně potvrdili, že bourání zadního traktu narušilo statiku celého objektu.

Návratnost investice specialisté spočítali na čtyřicet sedm let. „Oslovili jsme možné zájemce o pronájem. Firmy ale svitavské náměstí neláká,“ uvedl Kudla. Podnikatel je rovněž toho názoru, že takový projekt chce více času. „Myslím si, že se dá najít nějaká možnost. Tlačil nás ale šibeniční termín. Kapitolu Slavie jsme ještě úplně neuzavřeli. Je možné, že se k ní ještě vrátíme,“ dodal zástupce firmy Finex Investment.

Už nyní na radnici připravují další plán. S hotelem se totiž musí začít pracovat co nejdříve.

Firmy o pronájem budoucích prostor v lukrativním místě na náměstí nemají zájem. Petr Kudla ze společnosti Finex Investment upozorňoval už na počátku, že pokud nebude reálná návratnost vynaložených nákladů, do přestavby hotelu se nepustí.

Posledního března měla vypršet lhůta pro podpis smlouvy mezi městem Svitavy, italskou firmou Bexen a společností Finex Investment, aby se narovnaly právní vztahy ohledně hotelu. Nová informace, že k prodeji nedojde, celou věc zvrátila. Radní proto jednali s Italy, kteří stále Slavii vlastní, o dalším řešení. „Italové nám dali ještě jeden rok, abychom se pokusili hotel prodat,“ uvedl starosta David Šimek. Podle něho byli údajně zklamaní. Překvapilo je, že ve městě není taková kupní síla, jak předpokládali.

Prodloužení termínu, během kterého se radnice pokusí najít nového kupce, už schválila i samotná rada města. Brzy se s možnostmi seznámí také všichni zastupitelé. „Budeme zastupitele informovat o tom, v jaké situaci město je, co všechno může dělat. S největší pravděpodobností bychom rádi vyhlásili nové výběrové řízení,“ řekl starosta. Všech šestadvacet představitelů města tak bude mít možnost říci, co vše by mělo být v zadání výběrového řízení a jak rozsáhlou kampaň k němu udělat.

Někdejší chlouba města chátrá dál. „Věříme, že v novém výběrovém řízení někoho najdeme. Nechceme opustit myšlenku, že by rekonstrukcí Slavie vznikl hotel,“ dodal David Šimek. Nevylučuje, že se přihlásí nějaká síť hotelů, která bude chtít ve městě zřídit pobočku.