„Někdy stačí jen malý krůček a začnou se dít velké věci," řekla v úvodu zaměstnankyně MC Krůček Soňa Nádvorníková. A ty věci se opravdu děly.

Oslavy narozenin zahájily veselé organizátorky v mateřském centru ve svitavské Fabrice v deset ráno, a to zábavným programem pro malé děti s maminkami.
 

Nechyběly zde narozeninové kloboučky a frkačky, hra na kytaru a společné tancování. Radost ve tvářích se objevila hlavně ve chvíli, kdy se ve dveřích ukázaly Notička s Dubinkou. „Děti jsou na tyto převleky už zvyklé a vědí, že když se objevíme takhle převlečené, začne se tančit a zpívat. Při oslavách jsme vycházeli hlavně z činností, které tady denně děláme a víme, že jsou dětem blízké, příjemné a dělají je rádi," uvedla Soňa Nádvorníková.
 Hlavní hřeb dopoledních oslav upekla pro MC Krůček Michaela Nečasová z Hradce nad Svitavou. Milý dort 
v podobě sluníčka malé návštěvníky oslav doslova učaroval a největší zájem na sebe strhlo všemi oblíbené sfouknutí svíček.

Tím však oslavy neskončily. Ve dvě hodiny přišli slavit narozeniny také zástupci města, partneři a podporovatelé MC Krůček. Podívat se na své „dítě" přišly i původní zakladatelky, díky jejichž iniciativě se mohlo centrum zrodit do té podoby, jak ho známe nyní.
 

Oslava nadále pokračovala od tří hodin za přítomnosti již odrostlých dětí, které mateřské centrum navštěvovaly v minulosti, těch, kteří se nemohly zúčastnit dopoledních oslav a všech, co mají Krůček prostě rádi. „Společně jsme před Fabrikou vypustili narozeninová přání k nebi v podobě nafukovacích balónků," řekla Soňa Nádvorníková. 
 

A protože bylo MC Krůček již patnáct let, nemusel chodit spát po večerníčku 
a celý den zakončil ve večerních hodinách v kavárně Rošambo, kde dělaly návštěvníkům společnost i dvě zahraniční dobrovolnice, které centrum hostí v rámci Evropské dobrovolné služby. Zde dívky kromě prezentace o své zemi, městech či národních zvyklostech, připravily občerstvení v duchu polské a německé kuchyně.
 

Z původní myšlenky dětského klubu se díky úsilí 
v roce 2001 narodilo Mateřské a rodinné centrum Krůček a je stejně jako ostatní centra založené na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby. Dennodenně zde nabízí pomoc, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické 
i odborné poradenství. Poskytuje solidaritu a otevřenost všem generacím. Jeho realizátorkami jsou převážně matky na mateřské a rodičovské dovolené, které se zároveň podílejí na jeho samosprávě a zajišťují program. Umožňuje rodinám 
s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě často dostávají. „Každý den je tu úžasná atmosféra, všechny maminky chápou, že máme děti a tak si pomáháme. Přijdete, někdo vám v podstatě vymyslí zábavný program a ještě si můžete udělat kávu, to tu mám hodně ráda," dodala Soňa Nádvorníková.