Mezi vystavovateli ani letos nechybí prezentace lokalit, které mají na svém území památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Představují se společně s městy sdruženými v České inspiraci. Město Litomyšl se na expozici podílí jako člen obou sdružení. Lidé mohou pražský Průmyslový palác navštívit ještě dnes, kdy veletrh končí.

Na ploše výstaviště vyrostlo sto dvacet stánků. Téměř všichni vystavovatelé nenabízí jen odborné poradenství, ale rovněž praktické ukázky. Veletrh se nezaměřuje pouze na památkovou péči, záchranu a konzervaci historického dědictví, restaurování, umělecké řemeslo a muzejnictví, ale představuje i nové přístupy a technologie, projekty a workshopy.

Ve dvou přednáškových sálech navíc probíhají volně přístupné konference, přednášky a diskuze. Tématické bloky jsou zaměřené na industriální památky, bezpečnost a efektivnost budov, památky doby lucemburské, církevní památky a jejich obnovu, obnovu památek obecně nebo cechy a tradiční řemesla.

Mezi vystavovateli jsou státní a samosprávné instituce, veřejné vysoké a střední školy, asociace, korporátní sdružení i soukromé subjekty a firmy.

„Z celé řady jmenujme informacemi nabitý stánek krajů České republiky, expozici Národního památkového ústavu nebo Městské knihovny v Praze, prezentaci Arcibiskupství pražského, Církve československé husitské, Federace židovských obcí nebo Asociace muzeí a galerií České republiky, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo Klub za starou Prahu," vyjímá z tiskové zprávy vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu litomyšlského městského úřadu Michaela Severová.

Veletrhu se rovněž účastní fakulta restaurování Univerzity Pardubice, která sídlí ve městě.