Program je určený na zachování nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví státu. Žádosti mohou zájemci o dotaci podávat do konce února.

V loňském roce poskytlo ministerstvo kultury v rámci státní finanční podpory z tohoto programu městu účelový příspěvek na obnovu Langerovy vily. Výše dotace podobná jako letos, činila 241 tisíc korun.