Většina ředitelů přistoupila na návrh ukončení nabídky ekonomických oborů typu Ekonomika a podnikání. Těmto oborům se bude podle záměru kraje vyučovat pouze na obchodních akademiích, které však budou muset na toto reagovat tím, že ve svém školním vzdělávacím programu vytvoří prostor pro specializaci ekonomických oborů pro jednotlivá odvětví.

O ODPORU KE SLUČOVÁNÍ V TECHNICKÉ ŠKOLE V LITOMYŠLI ČTĚTE ZDE

Vzhledem k dlouhodobému plánu ministerstva školství ukončit do roku 2015 akreditace pro vyšší odborné školy panuje rovněž shoda o útlumu tohoto typu vzdělání. Roli těchto škol v budoucnu převezmou univerzity.

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI O PROTESTECH ZE ŠKOL

Ne ve všech případech došlo k absolutní shodě. Vedení čtyř škol z celkového počtu 26 škol neprojevilo ochotu k žádné dohodě. I s nimi jsou však zástupci kraje připraveni nadále diskutovat. „Ředitelé se k řešení problémů ve středním školství staví většinou velmi konstruktivně. Na naši schůzku již přišli připraveni a buďto náš záměr bez připomínek schválili nebo předložili vlastní návrhy. Takového přístupu si nesmírně vážíme,“ hodnotí výsledek jednání Jana Pernicová.

Ředitelé všech středních odborných škol v kraji mají předložit vlastní návrhy řešení do 31. července 2010 s tím, že konečné změny budou výsledkem dalšího jednání..

Navrhované dlouhodobé změny řeší střední školství v kraji komplexně. Další změny se totiž budou týkat i gymnázií, kterým se (stejně jako obchodním akademiím) vrátí výběrovost a na kterých budou studovat žáci odpovídající úrovně.

Ivan Hudeček
oddělení komunikace kanceláře hejtmana