Učit se, získávat znalosti a ještě si při tom užít. To je náplň projektového vyučování. Pro učitelky je o dost náročnější příprava, ale děti přijímají informace nenásilně, trvaleji, věci si ověří a vyzkoušejí. Učí se, aniž to tuší. Je to opravdová škola hrou.

Malí a velcí skřítci

V letošním roce ve škole spojili více věcí k sobě. V tento termín se konal zároveň recesní den. Každý žák i dospělý přišel přistrojen jako skřítek s čepičkou. Dnem Země tak navázali na projekt Zelené školy. Již v zimě se zapojili do soutěže ZELENÉ AKCE 2015. Do celorepublikové akce bylo přihlášeno celkem 52 škol. Masarykova základní škola Morašice se umístila s projektem „Zahrada plná skřítků" na druhém místě a za toto umístění obdrželi finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč. Dne 22. dubna 2015 tento plánovaný projekt realizovali a získané peníze využili.

A co se vlastně na školní zahradě na Den Země dělo? Především tam bylo organizované hemžení. V hlavní roli žáci ZŠ, jako diváci děti z MŠ a několik lidí z vesnice. Na jednom stanovišti žáci z hlíny modelovali „svého" živočicha, který by se do daného ekosystému hodil. Později si každé dítě po vypálení hlíny umístí tento keramický výrobek ke své rostlině v zahradě. K vymodelovanému zvířeti v průběhu dne také napsali komentář o stavbě a vzhledu jeho těla a další informace, které podle svého věku zvládli. A pak už děti chodily ve skupinkách po jednotlivých stanovištích, která „řídili deváťáci". Tam byly soutěže v poznávání přírodnin, zkoumaní fyzikálních zákonů a hlavně vše bylo nasměrováno tak, aby se děti přesvědčily o funkci a potřebě svých smyslů.

Pochutnali si

V zahradě bylo pro děti připraveno i občerstvení, které z velké části poskytuje bez velkých úprav příroda. Mne nejvíc nalákal krajíček chleba se sádlem a pažitkou. Obyčejné, ale nesmírně chutné. K tomu bylinkové a ovocné čaje, které si děti vypily každý ze svého osobně vyzdobeného hrníčku. Ten obdržely na jednom stanovišti na památku a také kvůli pitnému režimu. Nápis na něm „Pro dobrou náladu" jim třeba ještě za pár let připomene hezký a zajímavý den.

Přeji naší škole hodně podobných akcí a hezkých umístění v soutěžích. Vše svědčí o kvalitě školy a hlavně lidí, kteří zde pracují. Zaměstnancům patří poděkování. I malá škola na venkově může mít skvělé jméno.

HANA ŠTĚPÁNOVÁ, starostka