Po letošním zápisu do mateřinek se opět nedostalo na všechny děti. „Hledali jsme ve městě vhodné prostory, kde bychom je umístili," uvedl starosta David Šimek. V budově na Purkyňově ulici, naproti kinu před časem sídlila zdravotní pojišťovna a před ní také jesle. „Objekt je v současné době prázdný. Majitel na vlastní náklady provede stavební úpravy. Vhodnost schválili i hygienici," potvrdil starosta.

Místa pro děti
Přestavbou vznikne odloučené pracoviště mateřinky v Lánech asi pro dvacet dva dětí. Město jej využije po dobu, než počty dětí klesnou.

Podobnou situaci řeší také v Opatově. „Ve škole (na vloženém snímku) dokončujeme oddělení pro mateřskou školu. Potřebovali jsme rozšířit prostory, ale ve školce na to nebylo místo," informoval Petr Kovář, starosta Opatova.

Základní škola v Opatově.

Školní jídelna se změní na oddělení pro patnáct předškoláků. Do školky chodí dalších dvacet osm dětí.