Stejně jako minulý rok i letos je pro tyto účely využitý jednotný model. Do všech tří školek se zápis koná v jednom místě a ve stejný čas. „Přihlášky k předškolnímu vzdělávání pro rok 2015/2016 budou přijímat v zasedací místnosti internátu Litomyšlské nemocnice na ulici Jana Evangelisty Purkyně 919 od třinácti do osmnácti hodin. Rodiče si s sebou k zápisu musí vzít občanský průkaz a vyplněnou přihlášku," uvedla vedoucí odboru školství a sociální péče Milada Nádvorníková.

Způsob se osvědčil

Potřebný dokument si mohli rodiče opatřit přímo v mateřských školách, ale i na webu města. Pro přijetí je nutné, aby přihlášku potvrdil dětský lékař. O výsledcích rozhodnou ředitelky mateřských škol a seznam vybraných dětí zveřejní na vstupních dveřích. „Jednotný způsob se nám osvědčil. Zkušenosti z minulého roku se promítly do plánování letošního zápisu. Upravili jsme časový rozvrh, takže akce potrvá celé odpoledne. Věříme, že se jedná o nejlepší variantu pro děti, rodiče i mateřské školy," dodala Nádvorníková. První kola zápisu se v okolí již většinou uskutečnila v dubnu a na začátku května. Rodiče však v některých případech mají šanci děti umístit ve druhých kolech.

Budou druhá kola

Této možnosti mohou využít například zájemci v Mateřské škole Svitavy, Milady Horákové 27 či MŠ Větrná 11. Další nábor zde plánují na třetího června. Poličská školka Čtyřlístek se také rozhodla vypsat termín dodatečného zápisu, který se bude konat v období od jedenáctého do sedmnáctého června.

V Moravské Třebové mohou rodiče své děti svěřit do péče odborníků ze Speciální základní, mateřské a praktické školy. Zápis se zde uskuteční šestnáctého června. Zařízení je pro dětí s opožděným vývojem, mentální retardací, vadami řeči nebo s tělesným postižením.