Byl zaměřený na zvyšování pedagogických a řídících kompetencí s důrazem na posílení a podporu osobního rozvoje učitelů v mateřinkách. Vzdělávací aktivity projektu probíhaly jako akreditované vzdělávací kurzy ministerstva školství. Byly součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Týkaly se například prevence syndromu vyhoření, komunikace a práce v týmu, procesu komunikace a překážky ve vedení dialogu, rodinného práva, úvodu do problematiky sociálního znevýhodnění dětí, či krizových situací v rodině.

Pro učitelky byl zvolený jako forma studia e-learning, a to z důvodu individuálního studijního zatížení každého účastníka a možnosti osobního plánování studia. Práce byla doplněná možností individuální supervize nebo skupinových supervizích seminářů. Aktivity projektu doplňovaly herní programy pro děti a vzdělávací semináře pro rodiče.
Naše mateřské školy se mohou pyšnit po dobu tří let certifikátem „Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům". Základní podmínkou udělení certifikátu bylo absolutorium kompletního vzdělávacího programu ředitelkou a sedmdesáti procenty pedagogických pracovníků školy.

Poznatky z tohoto vzdělávacího projektu bezesporu posílí naše zaměstnance v jejich další nelehké pedagogické práci. Vzhledem k situaci, kdy většina mateřských škol má nedostatek finančních prostředků pro vzdělávání svých zaměstnanců, byl pro nás projekt „Přátelská školka" komplexním nástrojem podpory, neboť vzdělávací kurzy byly poskytované zdarma.

PETRA ZUBČEKOVÁ, ředitelka Mateřské školy Milady Horákové ve Svitavách