Ve dnech 17. a 24. února, 9. a 23. března se uskuteční vždy od 18 do 20 hodin ve Středisku volného času v Litomyšli informativně - vzdělávací programy pro seniory v silniční dopravě.

Akce bude zaměřená na bezpečnost silničního provozu chodců, cyklistů a řidičů ostatních vozidel. Kapacita programu je omezena, proto se mají zájemci hlásit v informačním centru nebo na recepci městského úřadu.