„Pět let jsme na náměstí měřili tuk a tlak. Letos poprvé jsme zůstali ve škole a žákům z devítiletek ukazujeme základy první pomoci,“ uvedla učitelka Marie Štarhová ze zdravotnické školy. Pracovníci Českého červeného kříže se usadili ve škole na náměstí, kde se konala soutěž mladých zdravotníků z celého svitavského okresu. Zakladatelka moderního ošetřovatelství Florence Nightingalová se narodila 12. května 1820. Právě tento den vyhlásila Mezinárodní rada sester jako den ošetřovatelství.