Studenti ukázali žákům devítiletek a gymnázií, jak se zachovat při nebezpečných událostech, které je mohou v životě potkat. Skupinky žáků se pohybovaly po jednotlivých stanovištích v areálu vojenské školy.

Na každé zastávce se studenti seznámili s konkrétní nebezpečnou situací a předvedli své dovednosti. Účastníci branného dne si vyzkoušeli první pomoc nebo hlášení nálezu vojenské munice. Odborníci z vojenských záchranných útvaru předvedli pojízdnou techniku.