„Abeceda peněz děti chytla od samého začátku. Usilovně přemýšlely, co vyrábět, jak se rozdělit do týmů a svědomitě sledovaly účetnictví. Jarmark pro ně byl vyvrcholením dlouhých příprav,“ říká třídní učitelka Zuzana Maršálková. Její žáci si prodejem ozdob, květin ale i thajské polévky vydělali přes 18 tisíc korun. Za odměnu plánují společný výlet do Permonia.
Spolužáci z vedlejší třídy si z jarmarku odnesli dokonce více než 27,5 tisíce korun. Největší přínos ale vidí jejich třídní učitelka Lenka Hospůdková jinde. „Společný projekt velmi stmelil celý třídní kolektiv. Navíc si žáci z Abecedy peněz odnesli mnoho nových pojmů, jako jsou půjčka, zisk nebo kapitál,“ pochvaluje si učitelka.
Sama proto plánuje, že bude s žáky ve výuce finanční gramotnosti pokračovat i nadále.