Bezesporu významnou osobností, která získala základy svého vzdělání v radiměřských školních lavicích, je profesor a lékař Werner Strik. Přijel z německého Wüzburgu a připomenul osudy německých žáků školy.

„Zde na této škole byl pradědeček Alois Fohler řídícím učitelem, na měšťanské škole můj dědeček Josef Sokele ředitelem. Ve staré škole se v roce 1904 narodila moje maminka, Anni Sokele,“ vzpomínal Werner Strik, člen Rotary International,jež je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů.

Manželé Strikovi předali starostce Jarmile Olšerové kopie originálních listin z let 1897 a 1907, které odkazují obci budovy, v nichž se nachází škola. „Obec získala do svého archivu nejen kopie písemností týkajících se školy, ale z rukou manželů Haberhauerových jsem obdržela také rozsáhlou dokumentaci k tzv. Češkovu mlýnu,“ sdělila starostka Jarmila Olšerová.

V Radiměři vydali u příležitosti oslav publikaci o historii obce. Kroniku české a moravské Radiměře, která byla v tento den slavnostně pokřtěna místní vodou, napsal za čtyři roky Karel Mauer. „Největší problém mi při psaní knihy dělala idientifikace místních názvů z německého dialektu. Nebýt pomoci Wernera Strika, byla by práce mnohem složitější,“ svěřil se Karel Mauer.

Zdi školy znají také herci Jiří a Zdeněk Rumpíkovi. Bývalí radiměřští žáci, malíři Kamil a Karel Prudilovi, zaplnili svými obrazy jednu učebnu. „V současné době probíhá v devítiletce výuka v sedmi třídách. Vzhledem k nízkému počtu dětí musíme některé ročníky spojovat,“ vysvětluje ředitelka školy Radka Satrapová. Doufá, že se v budoucích letech díky babyboomu situace zlepší. Oslavu výročí školy bude navždy připomínat nově vysazená lípa na školní zahradě.