A jaký vztah ke školám máte dnes? Ať už se vám vybavilo z povinné školní docházky cokoliv nebo kdokoliv, škola neztrácí svůj významný vliv na budoucího mladého člověka ani dnes.

Čím dál tím více se skloňuje otázka morální (etické) výchovy – čí je to vlastně úkol? Rodičů? Vzdělávacích institucí? Obojího? Česká republika společně například se Slovinskem či Estonskem patří mezi země, kde se povinně na školách etika/náboženství vůbec nevyučuje. Na druhou stranu je však etická výchova/náboženství na státních školách zavedena povinně ve Velké Británii, Rakousku, Německu, Belgii a dalších devatenácti evropských státech včetně Slovenska či Maďarska.

Etická výchova 
v České republice

Jak to děláme u nás? Etická výchova se děje prostřednictvím jiných předmětů (český jazyk, dějepis, základy společenských věd atd.). Rodiče, či pedagogové, kteří mají zkušenost s výukou etiky či náboženství na školách nebo například měli možnost spolupracovat s Etickým fórem ČR ale zastávají názor, že by samostatný předmět, vyučovaný proškoleným pedagogem, mohl mít na žáky, potažmo na celou atmosféru na školách nezanedbatelný pozitivní vliv.
V Litomyšli pomáhá etickou výchovu do škol přinášet také Naděje. Ve spolupráci s externími lektory z ACET ČR a Lidé mezi světy Naděje každoročně organizuje vybrané tématické diskuzní bloky nazvané „Týden pro život", které absolvuje několik stovek studentů.

Týden pro život 
v Litomyšli

V říjnu a listopadu letošního roku tyto akreditované přednášky vedené Petrem Kadlecem navštívilo celkem více než dvě stě třicet žáků základních škol a speciální základní školy. Besedy vedené přímo ve třídách umožňují žákům a studentům snadnější rozpoznání rizik, jejich pojmenování a hledání východisek z konkrétních obtížných životních situací.

„Studenti na besedy bezprostředně reagovali. Bylo vidět, že vybraná témata se jich osobně dotýkají a líbila se jim opravdovost člověka, který s nimi otevřeně hovořil," uvedla Jitka Nádvorníková, vedoucí litomyšlské pobočky Naděje. Největší zájem byl letos o témata Rodina a rozvod, Bolest – nemoc jménem šikana, Antisemitismus a holokaust, Moderní je nekouřit a Světová náboženství a sekty. Akci letos opět podpořilo Město Litomyšl.

      Co je Naděje?
NADĚJE více než dvacet let poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. Posláním domu Naděje Litomyšl je nabídnout dětem smysluplné využití volného času.
MARTINA SOUKUPOVÁ