Někteří rodiče si přivstali a užili se svými dětmi příchod už na první vyučovací hodinu. Hned při vstupu přivítali návštěvníky žáci deváté třídy, kteří se se ctí zhostili role průvodců, vydávali se na obchůzku a upozorňovali na zajímavosti ze života školy. Příchozí mohli zavítat do tříd, jednotlivých odborných učeben, hodnotili výzdobu i klima školy. Většina rodičů nahlédla do výuky a prožila tak jeden den či hodinu společně se svými ratolestmi.

V přízemí se nacházela výstavka učebnic z doby dávno minulé, a tak mnozí zavzpomínali, že „tohle je ta jejich učebnice". Své místo zde měl i stolek s ochutnávkou dobrot mezinárodní kuchyně, které připravili šikulové z kroužku Barevného vaření. V mezaninu byly vystaveny ukázky prací prvorepublikových žáků školy, které se našly při opravách budovy. Také původní počítadlo, kalamář či školní škamna vyloudila úsměv na tváři nejednoho návštěvníka.

Odpoledne mohli hosté zhlédnout i činnost jednotlivých zájmových kroužků. Z nepřeberného množství jmenujme Merkuráček, zaměřený na práci s tradiční českou stavebnicí Merkur, ANIVID, jehož cílem je naučit popř. zdokonalit žáky v tvorbě animovaných gifů. Také ve zdravotnickém, dramatickém, či sportovních kroužcích nezaháleli. Ukázka práce se senzory Pasco, flipchart, či logopedická prevence byla pro mnohé zajímavá.
Naším cílem je představit školu nejen jako centrum vzdělávání, ale také jako místo pro smysluplnou mimoškolní zábavu našich dětí.

JANA HANUSOVÁ, ZŠ nám. Míru Svitavy