Kromě ústních zkoušek a didaktických testů se jich také týkaly praktické zkoušky. Jedná se o nejmladší obor zdravotnické školy.

„Vloni bylo deset maturantů v oboru masér sportovní a rekondiční a letos dvojnásobek. Zájem o školu je a svědčí o tom i výsledky přijímaček. Pro příští školní rok máme dostatek žáků,“ sdělil ředitel školy Radim Dřímal. Přípravu na maturitu zvládli žáci oborů praktická sestra a masér sportovní a rekondiční bez větších problémů.

„Při teoretické výuce maturanti využívali komunikaci přes počítače. Čas, který by museli běžně strávit na praktickém výcviku, mnozí využili tím, že pomáhali v nemocnicích a sociálních zařízeních,“ dodal Dřímal. Zdravotnická škola ve Svitavách otevírá od září nový obor, a to masér ve zdravotnictví.