Jde o prostor, kam v minulosti Polička ukládala tuhý komunální odpad. Pak skládku za jeden milion korun sanovala. „Jedna z podmínek likvidace skládky byla, že si do budoucna pohlídáme, aby zavezený odpad neznečišťoval spodní vody," vysvětluje starosta Jaroslav Martinů.

Monitoring stojí město každý rok desítky tisíc korun. „Musíme si pravidelně nechat udělat rozbor kvality podzemních vod. Kontrolu zadáváme odborné firmě z Chrudimi, která ji pro nás v lokalitě dělá," potvrzuje starosta Martinů.

Starou skládku město zavezlo a prostor upravilo už před lety. Povinnost monitorovat, zda odpad neznečišťuje spodní vody, ale ještě nějaký rok potrvá.