V regionu se nachází jedna z velkých řízených skládek ve Zdechovicích, kam míří velká část komunálního odpadu z pardubické a hradecké aglomerace. Zhruba od tří set tisíc obyvatel. Včera společnost Marius Pedersen, která skládku vlastní, připravila novinářům prohlídku areálu.
Zdechovická skládka začala fungovat od roku 1993 a ročně je na ní uloženo zhruba 80 tisíc tun odpadů. Nalézá se na místě, kde byl ukládán odval z nedalekého bývalého lomu na pyritovou břidlici. Vlivem prosakování dešťové vody tak docházelo ke znečišťování vod podzemních. To se po zřízení skládky odpadů změnilo. Protože nyní jsou veškeré průsakové vody vedeny do izolované nádrže, je nyní podzemní voda v okolí skládky v mnohem lepší kvalitě, než tomu bylo předtím.

Překvapením může být i to, že skládka vyrábí také elektrickou energii. Lépe řečeno uvolněný bioplyn pohání spalovací motor a roztáčí elektrický generátor. (pd)