V sobotu 18. dubna proběhne okresní kolo Svojsíkova závodu. Ten letošní nese název Tajemství Fort Crow a pořádá ho skautské středisko Liliový kruh Litomyšl. Jde o významnou událost. Do soutěže se zapojí více než osmdesát dětí.

Soutěž Svojsíkův závod má již dlouhou historii. Před dvěma lety prošla změnou v souvislosti s vývojem Nového skautského programu. Ten už je částečně v novém kabátu. Pro starší věkovou kategorii je již hotový, pro mladší se teprve tvoří. „Svojsíkův závod je po předchozích experimentálních akcích více zaměřený na praktické a moderní aktivity. Napomáhá rozvoji spolupráce ve skautských družinách,“ uvedl Ondřej Kupka, koordinátor Nového programu.
Dvanáct skautských týmů poměří svoje schopnosti v nelehkých úkolech, jako je třeba orientace podle GPS, řešení krizových situací, nebo poskytnutí první pomoci. Cílem závodu je otestovat týmovou spolupráci, schopnost komunikovat, vyhledávat informace a řešit problémy, tedy základní dovednosti dnešní moderní společnosti.

Malé skupiny skautů a skautek z Moravské Třebové, Poličky, Dolního Újezdu a Litomyšle se ve čtrnáct hodin vydají na první etapu závodu. Budou bojovat o podíl na zlatém pokladu pevnosti Fort Crow. Strážci pevnosti jim ovšem nedarují rozhodně nic zadarmo a v další etapě závodu tak malí dobrodruhové budou prchat s pokladem nočním lesem a skalami po tajemných majácích.

Závod doprovodí několik dobrovolných aktivit. Děti si vyzkoušejí různé rukodělné aktivity. Vyrobí si turbánek nebo uvaří jídlo na ohni.
Letošní okresní kolo Svojsíkova závodu zakončí v neděli o půl jedenácté dopoledne slavnostní vyhlášení výsledků ve Vranicích. (ik, rz)

Fotografie z akce vám přineseme příští týden.