Důvodem byl nedostatek financí, a proto zastupitelé od projektu v letošním roce ustupují. Ředitelka základní školy ovšem požádala obec alespoň o dovybavení školní zahrady o dětský kolotoč. Některé herní prvky totiž muselo vedení školy kvůli nesouladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy vyřadit. Starosta Milan Navrátil přislíbil sponzorský dar ve výši devatenáct tisíc korun. Děti ve škole se tak nového kolotoče dočkají.