Volnou plochu a pozemek po bývalém sklenářství v Litomyšli naproti hotelu Dalibor se rozhodl Milan Těšínský před lety proměnit v bytové domy a parkovací stání. Na parcelách však dodnes nic nestojí, svah, který hrozil sesuvem, je provizorně zajištěný betonovými lego kostkami. „Hrozné, jak to tady vypadá. Kamenolom, jiné jméno pro to nejde ani použít. Takové pěkné místo, už dávno tady mohlo něco stát, roky chodíme kolem vybagrované plochy,“ poukázal na problém Pavel Kopecký.

Pozemky patří podnikateli Milanu Těšínskému a jeho firmě LT Developer. Ten se brání, že zdržení stavby není jen jeho vina.

„Před lety jsme koupili od majitele čínské restaurace prostřední pozemek v Havlíčkově ulici v Litomyšli. Následně jsme se zajímali o dva sousední pozemky a rozhodl jsem se je od města odkoupit. Na radnici mi tehdy pan Pavel Chadima z odboru investic vyhledal historickou studii, kterou navrhoval pro Litomyšl architekt Aleš Burian,“ přiblížil začátek jednání o výstavbě trojdomí Milan Těšínský. Projekt následně upravil do současné podoby a studii mu rada města schválila.

Dvojice násilníků utýrala ve sklepě domu v Pohodlí u Litomyšle mladého muže.
Posun v děsivé kauze. Vrahům z Pohodlí u Litomyšle hrozí až dvacet let ve vězení

„Pak jsme čekali na smlouvu, stavební povolení. Pozemky jsme totiž mohli od města koupit až po vydání stavebního povolení. Jen vydání smlouvy městu trvalo sedm měsíců,“ vysvětlil podnikatel, proč hned na začátku došlo ke zdržení. Na pozemku je čekala demolice bývalého sklenářství, kde mimo jiné našli tuny starého skla k likvidaci. Následně museli také udělat geologický průzkum podloží, protože na pozemcích je opuková skála.

„Stavba byla pravomocně povolena 22. března 2021, následně byla povolena 24. března 2023 změna stavby před dokončením, spočívající ve změně založení stavby a upuštění od realizace podzemních prostor stavby. Termín pro dokončení stavby je stavebním úřadem stanoven do 11. května 2026,“ sdělila vedoucí odboru výstavby litomyšlské radnice v Litomyšli Michala Vavřínová.

Bytové domy v Havlíčkově ulici v Litomyšli navrhl Atelier Habina z Brna. Projekt počítá s výstavbou 52 bytů, 80 stání pro auta a 270 metry čtverečních nebytových prostor. Domy mají mít zelené střechy a tepelné výměníky.

Jenže ve chvíli, kdy firma začala na pozemcích s terénními pracemi, situaci zkomplikovala zadní stěna, která se začala sesouvat. „S ohledem na podloží bylo potřeba původní projekt upravit a zároveň bylo nezbytné zajistit bezpečnost staveniště. K tomu byl vlastník opakovaně vyzýván jak ze strany města, tak stavebního úřadu. Nakonec byla stavební jáma prozatímně zajištěna. Město Litomyšl provedlo na náklady stavebníka zpevnění a zajištění silnice F. Vognera a stavebník zajistil stavební jámu pomocí nosné konstrukce z betonových tvárnic,“ uvedla právnička litomyšlské radnice Petra Zimová.

Těšínský však vidí situaci jinak a zásah města pomocí betonu vidí jako zbytečný. „Geolog nám řekl, že je skála stabilní. Sesypala se ale horní silnice, protože má špatné podloží, a utrhnul se kus asfaltu,“ podotkl Těšínský. Tomu dali za pravdu i experti na diagnostiku staveb. „Bylo nám předloženo vyjádření Karla Zadražila, autorizovaného inženýra pro geotechniku a zkoušení a diagnostiku staveb, ve kterém konstatuje, že nic nenasvědčuje globálnímu ohrožení skalní stěny, které by ohrožovalo okolní objekty vznikem rozsáhlého sesuvu,“ informovala Vavřínová. Podle Zadražila dočasná konstrukce z lego kostek svah stabilizovala.

Vizualizace bytovek v Litomyšli na místě "Kamenolomu":

Pozemky se nacházejí ve strategickém místě blízko centra Litomyšle a podle místních lidí je škoda, že zůstávají prázdné. „Stavebník se dostal do velkého prodlení. Zavázal se, že projekt postaví nebo zajistí jeho vybudování alespoň do fáze hrubé stavby nejpozději do 30. června 2024. Zda ke splnění závazku dojde, je zatím nejasné,“ doplnila Zimová.

Více o projektu najdete ZDE

Podnikatel Těšínský však v současné době připravuje zahájení stavebních prací. „Chystáme podklady k zajištění svahu a máme připravené piloty pro základovou desku. Lego kostky musíme odebrat a zajistit stěnu proti sesuvu. Uděláme přípojky, přípravu a v březnu chceme začít stavět a splnit podmínku města z dodatku smlouvy,“ ujistil Těšínský.

Záchranný archeologický výzkum pod budoucí dálnicí D35 v okolí Vysokého Mýta a Džbánova u Litomyšle.
Dálnici k Litomyšli začne Budimex stavět bez průtahů, MI Roads se neodvolá

Pokud červnový termín nedodrží, hrozí mu od města tučná pokuta a další sankce. „Do 30. června má firma postavit alespoň první patro a zajistit svah. Tak je to v dodatku smlouvy pod pokutou dva miliony korun a sankcí vrácení dvou krajních pozemků, které firma ve veřejném výběrovém řízení odkoupila od města,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Otázka však je, co by odebrání dvou parcel vyřešilo. „I kdyby se městu podle smlouvy vrátily dva krajní pozemky, bez prostředního se asi nic rozumného nedá v této oblasti vybudovat,“ podotkl Brýdl. Případné pokutě se však chce Těšínský bránit soudní cestou. „Vyhrožují nám pokutou, ale jsme připraveni se bránit. Máme dost podkladů, že dva a půl roku stála stavba nejen kvůli nám, ale i všem jiným okolnostem,“ podotkl Těšínský.

Tento řidič uháněl po svitavské státovce 167 km/h
Řidič uháněl po obchvatu Svitav 167 km/h, bude bez papírů možná až rok a půl

Podnikatel sice připravuje zahájení stavby trojdomí, ale současně také hledá investora nebo partnera, který by celý projekt odkoupil a dokončil. O tom už vloni jednalo také samotné město. „V loňském roce jsme jednali ohledně přeprodeje pozemků a projektu jiné firmě, která by se zavázala v dohledné době projekt vybudovat, avšak k dohodě nakonec jednání nedospěla,“ uzavřela Zimová. Prodej pozemků s kompletním projektem vidí Těšínský jako nejlepší řešení. Podle něho není snadné sehnat úvěr 200 milionů korun, když nemá zajištěný odbyt nových bytů. Těch má ve třech bytových domů vzniknout dvaapadesát.

„Naší snahou je od covidu a hlavně od války na Ukrajině prodat stavbu za rozumnou cenu, která odpovídá vynaloženým financím a hodnotě projektu. Chceme získat partnera nebo investora. Stavební firmu máme. Za padesát milionů to můžeme prodat hned. Jsme nakloněni jakémukoliv jednání,“ dodal Těšínský.

Bytové domy v Havlíčkově ulici v Litomyšli navrhl Atelier Habina z Brna. Projekt počítá s výstavbou 52 bytů, 80 stání pro auta a 270 metry čtverečních nebytových prostor. Domy mají mít zelené střechy a tepelné výměníky.