Zástupci Pardubického kraje se vydali za starosty a zástupci škol, aby jednali.

Pracovního výjezdního zasedání konaného v Moravské Třebové a Jevíčku se zúčastnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Radko Martínek, starosta Moravské Třebové Miloš Izák, starosta Jevíčka Roman Müller, krajská radní pro školství Jana Pernicová a další. Pro gymnázia v Moravské Třebové a Jevíčku se pro školní rok 2014/2015 nic nemění.  Nicméně kraj hledá stabilní dlouhodobé řešení. „Nabízená výuka ve stávajících akreditovaných oborech bude prozatím bez jakýchkoliv změn v obou městech pokračovat. Shodli jsme se na tom se starosty obou měst, řediteli škol i zástupci mikroregionu. Naším společným cílem je, abychom mohli zajistit všeobecné středoškolského vzdělávání v obou městech i do budoucna," objasnil jeden ze závěrů celodenních jednání hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Hejtman spolu s náměstkyní hejtmana Janou Pernicovou, která má školství na starosti, nejednali jenom se starosty Milošem Izákem a Romanem Müllerem, ale navštívili také obě gymnázia, kde se potkali i s učiteli a žáky. „Jsem velmi rád, že si všichni zainteresovaní konečně uvědomují vážnost situace a hlavně potřebu úzké spolupráce i v oblasti nabídky volitelných předmětů. Jenom tak bude zajištěna pestrá výuka, která je specifická právě pro typ všeobecného vzdělávání na gymnáziích. V tomto smyslu jsme vedli debatu i s přítomnými učiteli," řekl Martin Netolický. Obě gymnázia stejně jako další školy v kraji čelí dlouhodobému poklesu počtu žáků v důsledku nepříznivého demografického vývoje.

Pracovní tým bude pracovat na dlouhodobé udržitelnosti.  Hejtman kraje se do jednání o budoucím uspořádání středního školství zapojil po prosincovém zasedání krajského zastupitelstva, na kterém zazněly obavy zástupců veřejnosti o budoucnost středního školství v okrajových částech kraje.

„Od hejtmana se očekává, že bude hledat řešení zdánlivě neřešitelné situace. Proto jsem přišel s jasnou představou o dalším postupu, včetně časového harmonogramu. Oceňuji konstruktivní přístup všech zúčastněných stran při jednání. Shodli jsme se na ustavení společné pracovní skupiny složené ze zástupců zřizovatele, vedení obou škol a zástupců mikroregionu. Náplň její činnosti bude zaměřena prioritně na dlouhodobé zajištění aprobované kvalitní výuky, personální a ekonomickou stabilitu ve střednědobém horizontu minimálně pěti let," objasnil závěry jednání hejtman.

Jednání se uskutečnilo také na jevíčské radnici se zástupci města a gymnázia. Poté se všichni vydali také do školy. Po prohlídce budovy školy se konalo krátké setkání se zaměstnanci školy i se studentskou radou.

„Hejtman Martin Netolický při projevu ve sborovně ujistil všechny přítomné, že situace na gymnáziu vzhledem k demografickému vývoji není neřešitelná. V krátkém projevu mimo jiné konstatoval, že Gymnázium Jevíčko má svoji budoucnost. Rušit se nebude a nově přijatí studenti dokončí studium v Jevíčku. Pro nás   pro všechny, a hlavně pro rodiče našich budoucích studentů je tato zpráva velmi optimistická," zhodnotil výsledek jednání Jiří Janeček,  zastupující ředitel jevíčského gymnázia.