Ve svitavském okrese se nachází několik bioplynových stanic. Jedna z nich se nalézá také v Litomyšli. Lidé z okolních domů poukazují na zhoršené podmínky. Nemohou větrat a špatně se jim dýchá. Problémem se zabývali i radní města. Potíže nenašli. Přesto ale slibují, že budou celou záležitost sledovat.

Zápach z biostanice se podle místních lidí šíří podle počasí. „Některé dny nemůžeme vůbec větrat a špatně se dýchá. Mám v rodině dva alergiky astmatiky. Na zápach si stěžují i sousedé,“ obrátila se na město Věra Fryaufová z Litomyšle. O problematiku se už více zajímala. Zjistila, že v jiných obcích bioplynky fungují, ale zápach se nešíří. Podle inspekce životního prostředí ani nesmí být bioplynová stanice zdrojem zápachu.

Limity dodržují

Litomyšlští radní se začali stížností zabývat. Bioplynku provozuje Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů. Surovinovým zdrojem pro výrobu bioplynu jsou biologicky rozložitelné materiály. Základem vývinu bioplynu je metanové kvašení bez přístupu vzduchu. Plyn z fermentace se odvádí přes plynojem do kogenerační jednotky, kde je spalován. Tím se vyrábí elektrická energie. „Kogenerační stanice je vedena jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Autorizované měření emisí bylo provedeno na třech kogeneračních jednotkách letos v březnu. Z výsledků vyplývá, že stanovené emisní limity jsou dodržovány,“ vysvětlil starosta Michal Kortyš. Ještě než úředníci vydali povolení ke stavbě bioplynové stanice, odborníci posoudili vlivy na životní prostředí. Z hlediska ochrany ovzduší vydal povolení ke stavbě i provozu Krajský úřad Pardubického kraje.

Sledování

„Souhlas s provozním řádem vyslovila rovněž Česká inspekce životního prostředí. Pracovníci odboru životního prostředí v srpnu a září několikrát prošli bioplynovou stanici i městské části Záhraď a Zaháj. Zápach ale v místě nezaznamenali. Podle nás není ani jasné, že zápach pochází ze stanice,“ dodal Michal Kortyš. Starosta přiznává, že záležitost není radnici lhostejná. Proto se budou záležitostí i nadále zabývat a lokalitu sledují.