Rychlostní čtyřproudá silnice R35 na Moravu však povede nikoliv severní variantou přes Orlickoústecko, ale jihem podél stávající státovky. Rozhodl o tom kraj, kterému to doporučila odborná studie. A Cerekvice tak bude stát v cestě.

„Varianta kopírující trasu dle platného územního plánu Pardubického kraje byla vyhodnocena nejlépe. Ovšem vyjma průchodu katastrálním územím Cerekvice nad Loučnou,“ píše se ve studii.

Zatímco krajští úředníci namalovali čáru budoucí dálnice severovýchodním obchvatem kolem Cerekvice, podle studie by bylo lepší obec obkroužit z druhé strany: kvůli menšímu hluku a vlivu na obyvatele, stavebním nákladům. Jihozápadní obchvat by navíc byl pohodlnější pro řidiče. Proti jakýmkoliv změnám v územním plánu se však postavil nejen kraj, ale i obec.

„Jihozápadní obchvat Cerekvice je pro nás naprosto nepřijatelný, silnice by vedla hned vedle zamýšlené rodinné zástavby. Původně schválená trasa nám za předpokladu dodržení hlukových limitů a ochrany zdrojů pitné vody nevadí,“ uvedl místostarosta Cerekvice Josef Abraham.

„Budeme schvalovat původní variantu podle územního plánu. Není čas na změny,“ přisvědčil krajský radní odpovědný za dopravu Ivo Toman.

S touto námitkou ostatně souhlasila i samotná studie: „Přínosy varianty s jižním obchvatem Cerekvice nelze považovat za tak zásadní a směrodatné, aby bylo možné doporučit přehodnocení územně plánovací dokumentaci kraje,“ píše se ve zprávě.

Dálnice z východních Čech na Olomouc bude hotová nejdříve v roce 2016.