„Rychlostní silnice směřuje podle mapy přímo na vesnici. To je necitlivé vůči lidem.“
Jan Janypka, Strakov

Několik hodin trvalo ve středu odpoledne na zámku v Litomyšli veřejné projednání komunikace R35 v úseku Ostrov – Staré Město. Se svými připomínkami vystoupili starostové dotčených obcí, ale také členové občanských sdružení. Tématem diskuze se stal především vliv silnice na životní prostředí.

Posudek vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, dal přednost delšímu obchvatu Litomyšle a Janova. Takže zatímco lidé v Litomyšli jsou spokojení, obyvatelé Strakova neskrývají rozhořčení. „Rozhodnutí o trase považuji za necitlivé vůči lidem. Silnice směřuje k naší vesnici, přitom občané podepisovali petici a také zastupitelé se k situaci několikrát vyjadřovali. Chceme, aby komunikace vedla co nejblíže ke stávající pětatřicítce,“ vystoupil na jednání Jan Janypka, starosta Strakova. Nespokojení jsou také lidé v Bohuňově nebo Sedlišti. „Obec se stala ostrovem“ podotkl Pavel Novák, starosta Sedliště.

Jenže Vladimír Ludvík, autor posudku, je přesvědčený, že původní trasa vykazuje v prostoru Litomyšle celkově menší vlivy na životní prostředí. Je tedy podle jeho slov vhodnější k realizaci.

Lidé navíc projevili obavy, aby při výstavbě komunikace na etapy nebyly obce zatížené tisíci aut. I tato připomínka, stejně jako všechny ostatní, které na jednání v Litomyšli zazněly, bude uvedena v dokumentaci.

Pro stát je R35 prioritou, peníze na ni chce sehnat z evropských fondů nebo od soukromých investorů.

Větší reportáž z veřejného projednání přineseme v pátečním Svitavském deníku.