„Existuje několik pádných důvodů, proč je silnice R35 jednou z nejdůležitějších staveb v zemi.“
Karel Horníček, ŘSD

O vlivu rychlostní komunikace na R35 tady diskutovali starostové dotčených obcí, zástupci občanských sdružení, odborníci z ministerstva i sami občané. Jednání trvalo několik hodin. Stavba silnice, na kterou lidé v regionu čekají přes dvacet let, však stále není jistá. Stát na ni dosud nemá peníze, ačkoliv je jeho prioritou.

Litomyšl je v klidu

Posudek vlivů na životní prostředí (EIA) upřednostnil delší obchvat Litomyšle a Janova. Odborníci posuzovali úsek dlouhý zhruba šedesát kilometrů, kudy má jednou vést čtyřproudová silnice. „Rychlostní silnice R35 má význam nejen jako spojnice Prahy a Ostravy, ale také propojí Liberecký kraj, Hradec Králové, Pardubice se severní Moravou. Existuje několik pádných důvodů, proč to je jedna z nejdůležitějších staveb v zemi,“ uvedl Karel Horníček z Ředitelství silnic a dálnic. Ačkoliv je stavba tak důležitá, nikdo ji z pochopitelných důvodů nechce mít hned za humny. Přípravy tak provází stále množství připomínek a také vášnivé diskuze. Vladimír Ludvík, autor posudku, doporučuje realizovat trasu silnice R35, která vede dále od Litomyšle. Ve městě si tak lidé oddychli, jejich prosby byly vyslyšeny. „Zastupitelstvo se k tomuto tématu několikrát vyjadřovalo. Vždy jsme preferovali tu vzdálenější variantu a nakonec i posudek říká, že bude ve prospěch zdraví obyvatel. Navíc část Lány je naše rozvojové území,“ sdělil na jednání Radomil Kašpar, místostarosta Litomyšle.

Taková spokojenost ale už nepanuje v dalších obcích na Litomyšlsku. V Bohuňovicích špatně nesou fakt, že výstavba silnice zruší zemědělskou a podnikatelskou činnost a omezí také společenský život.

Přímo na Strakov

Trasování silnice se nelíbí ani lidem ve Strakově. Novou dálnici nechtějí mít skoro na návsi, jak tvrdí. Před časem dokonce bojovali proti návrhu peticí. Bohužel marně. „Trasování silnice R35 považuji směrem k občanům za velmi necitlivé. Nepochopili jsme, proč je komunikace namířena přímo proti obci. Proč nemůže jít na hranici katastru? Občané sepsali petici, k problému se několikrát vyjadřovali také zastupitelé. Chceme, aby R35 šla co nejblíže ke stávající silnici I/35,“ vystoupil na středečním jednání Jan Janypka, starosta Strakova u Litomyšle.

S vedením komunikace nesouhlasí ani v Kornicích. „Udělali jsme si průzkum a obešli všechny lidi ve vsi. Ze 152 obyvatel jich bylo 143 pro trasu Sedliště jih. Připomínám, že v roce 2006 byla tehdejší jižní varianta nynější trasa Sedliště jih. Pak začala Litomyšl prosazovat tu druhou, což se mi nelíbí, protože je delší, dražší a daleko více zasahuje do přírody,“ řekl Lubomír Maceček z Kornic. Navíc podotkl, že posudek se zabýval také viditelností silnice z obcí. A i tady jsou lidé z Kornic nespokojení. Podle Macečka budou právě oni vidět dva kilometry dálnice v kuse.

„Jsme ochotni jít do kompromisů. Žádám o toleranci, která usnadní přípravu R35.“
Miloslav Soušek, starosta Vys. Mýto

Diskuze se rozvinula rovněž nad tématem etap výstavby rychlostní komunikace. Lidé v obcích na trase mají strach, aby je nezahltily tisíce aut. „Jsem pro to, aby se část obcházející Vysoké Mýto a Litomyšl stavěla s větší prioritou, protože jinak můžeme čekat velké problémy, kolony aut. Jsme ochotni jít do kompromisů. Chápu, že je to nepříjemné, když silnice povede někde blízko obce, ale teď vede Vysokým Mýtem a Litomyšlí přímo středem. Žádám o toleranci, která usnadní přípravu,“ uvedl Miloslav Soušek, starosta Vysokého Mýta.

Všechny připomínky, které na středečním jednání zazněly, zapracují odborníci do dokumentace. Poslední slovo při schvalování trasy budou mít zastupitelé Pardubického kraje. Přesto ještě něco chybí. Peníze. Stát je chce na stavbu rychlostní komunikace R35 sehnat z evropských fondů nebo od soukromých investorů.

Posuzovaný úsek R35

• Čtyřpruhová rychlostní silnice o šířce 25,5 metru.
• Celostátně významná páteřní komunikace, vytváří kvalitní dopravní napojení dotčeného území v západním (Hradec Králové, Pardubice, Praha) i východním směru (Olomouc, Brno, Ostrava).
• Hodnocen úsek o délce 61,2 km: od MÚK se silnicí I/17 Ostrov po MÚK s rychlostní silnicí R43 Staré Město – východ.
• Celý posuzovaný úsek je v Pardubickém kraji, prochází územím 27 obcí, z nichž největší jsou města Vysoké Mýto a Litomyšl.
• Na trase plánovány dva tunely: pod vrchem Homole u Vraclavi o délce 475 metrů a pod Hřebečovským hřbetem o délce 3700 metrů – jeden z nejdelších v ČR.
• Trasa obsahuje 72 mostů (z toho 11 bude delších než 50 metrů) a 10 mimoúrovňových křižovatek (převážně krátké spojky k současné I/35).
Zdroj: ateliér ATEM