Z celkové délky spravované silniční sítě 3618 kilometrů bude v zimním období udržováno více jak devadesát pět procent komunikací.

Krajští radní schválili plán zimní údržby silnic. Sypače vyjedou nově na obchvat Opatova. Někde ale zůstane asi sníh. Zimní údržbu posílí ve svitavském okrese Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Nově vyjedou sypače a těžká technika na obchvat Opatova.

Závěje

Necelých pět procent silnic (164 km), které mají malý dopravní význam, nebude udržováno. Například v Kamenné Horce u Svitav, v místech, kde končí silniční síť, zůstane koncový úsek dlouhý sto padesát metrů bez zásahu silničářů. „S ohledem na její malý dopravní význam, bez zástavby, kde neexistuje hromadná přeprava osob, ale vládnou zde nepříznivé klimatické podmínky, by bylo udržování tohoto i podobných úseků krajně neefektivní a zbytečně nákladné,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jan Tichý. Lidé si tak budou muset ve vesnici pomoci sami nebo spoléhat, že jim pomohou cestáři a obec. A takových úseků bude v okrese mnohem více (viz infoblok). Závěje potkají řidiče také na cestě z Dolního Újezdu do Vidlaté Seče nebo z Jaroměřic do Velkých Opatovic.

Naopak radní vyhověli Svojanovu na Moravskotřebovsku. „Tady silničáři udržují od loňského roku dvoukilometrový úsek z obce na hranici Olomouckého kraje,“ dodal Jan Tichý. Plán projednali s pověřenými obcemi, policií, příslušnými hasičskými sbory v jednotlivých okresech a také s významnými dopravci přepravci osob působících na území kraje.

Neudržované úseky v okrese Svitavy

I/35 Cerekvice nad Loučnou - II/317 Bohuňovice
Kamenná Horka, točna - konec silnice
křižovatka II/357 Tři Kocoury - Vysoká
Osík II/359 - křižovatka III/3594 Říkovice
křižovatka III/35835 Dolní Újezd - křižovatka II/359 Vidlatá Seč
křižovatka II/360 - Trstěnice
křižovatka III/36021 Čistá - Trstěnice
křižovatka III/36021 Trstěnice - křižovatka III/36021 Karle
křižovatka I/35 - III/36021 Čistá
křižovatka II/358 Tři Kocoury - III/35838 Újezdec
Jaroměřice - Velké Opatovice
Moravská Třebová (konec zást.) - Rozstání
Biskupice - Nectava
Pomezí - Jedlová
Stašov - Hamry
Svojanov - Hlásnice
Trpín - Bystré
Jedlová - Stašov
Květná - Chmelík
Borová - Lubná, hájenka
Pustá Kamenice (kon. zást.) -železniční přejezd- konec

Příkazové značky „Zimní výbava“, které řidičům nakazovaly zimní pneumatiky, se v loňském roce osvědčily. Značení se letos rozšíří v okrese Svitavy na silnici druhé třídy v úseku z Křenova do Jevíčka (křižovatka sanatorium). Zcela nově umístí silničáři značky v okrese Chrudim, a to na silnici první třídy číslo 34 z Hlinska na Svitavy. Objeví se rovněž v úseku mezi obcemi Rychnov a Borová z důvodu prudkého stoupání u osady Františky. Umístí je i na silnici I/37 mezi obcemi Nová Ves a Trhová Kamenice. Tady je z obou stran značné stoupání do obce Rohozná. Řidiči tu často v zimě řešili problémy se sjízdností.