Ani cykloznačení, které každoročně využívají tisíce turistů, není bohužel ušetřeno občasného vandalismu. Je však na pováženou, když se ničení orientačních tabulek dopouštějí pracovníci instituce zřizované Pardubickým krajem.

„Při výměně sloupků dopravního značení, které provádí Správa a údržba silnic Pardubického kraje, dochází v posledních měsících k opakovanému poškozování našich značek,“ říká Ladislav Weinlich z moravskotřebovského odboru KČT. „Značky nám schází všude tam, kde dávají nové sloupky. V červnu a červenci to bylo šest případů. Další značky aktuálně chybí v Jevíčku a Opatovci,“ dodává Ladislav Weinlich. Obnovovat značení museli turisté také v Chornicích, Starém Městě, mezi Nectavou a Březinkou a ve Vranové Lhotě.

Pokud by poničené značení zůstalo neobnoveno, snadno by se mohlo stát, že člověk jedoucí po cyklotrase bude zbytečně bloudit. A nejen to. Ten, kdo turistické značení poškozuje, tím porušuje zákon. „Cykloznačka je dopravní značka, takže se na ni vztahují všechny předpisy, jako na ostatní dopravní značky. Cyklotrasy se značí podle projektu, který musí být schválen všemi dotčenými subjekty, vlastníky i správci, a schválen příslušným odborem dopravy,“ vysvětluje předseda rady značení KČT Karel Markvart.

A v neposlední řadě vzniká ničením cykloznačení, kdy samotná plechová tabulka stojí kolem osmi set korun, Klubu českých turistů nemalá finanční škoda.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje však jakékoliv pochybení odmítá. „Ze strany pracovníků naší organizace rozhodně nedochází k záměrnému poškozování nebo demontáži cykloturistického značení,“ ohrazuje se vedoucí svitavského provozního oddělení Roman Vodička.

Na výhradu Klubu českých turistů, že několik poškozených tabulek bylo nalezeno v odpadu v areálu moravskotřebovského cestmistrovství, Roman Vodička namítá, že tyto značky, již poškozené, byly pracovníky SUS nalezeny při úklidu silničních pozemků nebo byly poškozeny při dopravních nehodách. „Nezřídka nám je dopravní značka odevzdána obsluhou sekaček našeho dodavatele sečení, který ji v travním porostu nalezne,“ vysvětluje Roman Vodička.

K poškozování dopravního značení podle něj dochází běžně, a to nejen při dopravních nehodách, ale i zachycením vozidel nebo zemědělskou technikou, a v neposlední řadě i vandalismem. „Cykloturistické značení nebylo osazováno naší organizací, nebylo nám předáno žádnou smlouvou do údržby a není součástí ani příslušenstvím silnic. Z těchto důvodů jej nemůžeme obnovovat ani udržovat a neručíme za jeho technický stav. Nemáme k dispozici ani jejich pasport s umístěním,“ uzavírá Vodička.

S tím ale turisté nesouhlasí. „Pasporty máme, takže není problém je poskytnout,“ argumentuje Ladislav Weinlich. Ve zdárné řešení ale moc nevěří. Podle Romana Vodičky mají pracovníci Správy a údržby silnic kontakt na kompetentní osoby Klubu českých turistů, které budou v případě nalezení značek informovány.