V první části bude uzavřen jeden jízdní pruh a provoz bude obousměrně řízen (v pracovní době regulovčíky, mimo pracovní dobu semafory), v druhé části bude platit objízdná trasa po staré silnici přes vesnici pro veškerý druh dopravy pro směr Svitavy – Lanškroun, opačný směr bude veden po volné polovině vozovky stavbou.

"Termíny stavebních prací respektují podmínky pro dopravně inženýrské opatření vydané Policií ČR, není tedy možné uzavřít celý úsek opravy komunikace I/43 najednou, a proto je nutné celou stavbu rozdělit na dílčí etapy. Dále je nutné dodržovat technologické postupy, které jsou stanoveny TKP (technické kvalitativní podmínky - pozn. red.). Zhotovitel se však bude snažit stavbu urychlit a komunikaci uvést do provozu v co nejkratším možném termínu," uvedla mluvčí pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.

ŘSD zahájilo práce na obnově asfaltového krytu na silnici I/43 na obchvatu Opatova v pondělí. "Součástí stavby je nezbytná úprava rozjezdů a vedlejších ploch přiléhajících k silnici I/43, dále také oprava odvodňovacích zařízení (příkopy, propusty, zatrubnění) a jejich vyčištění. V rámci stavby bude také provedena obnova dopravního značení a bezpečnostního zařízení," uvedlo Ředitelství silnic a dálnic na svých webových stránkách. 

Dopravní omezení a objížďky kvůli tomu potrvají pět měsíců. 

Přímo v Opatově bude rekonstruován přechod pro chodce včetně středového dělícího ostrůvku a lokálně dojde k výměně betonových obrubníků, které jsou podle ŘSD "degradovány posypovým materiálem". V průběhu oprav bude také vyměněno čidlo meteostanice.

Opravu úseku o délce 6,27 km realizuje firma MADOS MT s.r.o.

Od 11.4. do 28.8. budou platit následující dopravní omezení:

Úsek bude rozdělen na dvě části: v první části bude uzavřen jeden jízdní pruh a provoz bude obousměrně řízen (v pracovní době regulovčíky, mimo pracovní dobu semafory):

close Obnova asfaltu na obchvatu Opatova info Zdroj: ŘSD zoom_in První část objížďky


Ve druhé části bude platit objízdná trasa po místní komunikaci III/36813 pro veškerý druh dopravy pro směr Svitavy – Lanškroun, opačný směr bude veden po volné polovině vozovky stavbou:

close Obnova asfaltu na obchvatu Opatova info Zdroj: ŘSD zoom_in Druhá část objížďky