Příčinou je zpřísnění zákona. Jak uvádí vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Šárka Řehořová, počet úspěšných žadatelů klesl zhruba o třetinu: „Na počátku roku jsme dávky vypláceli 640 občanům. V listopadu činil počet klientů 420 osob.“

Je možné, že ke snížení počtu přispěl také nový systém vyplácení dávek. Většina lidí totiž podporu na živobytí dostává prostřednictvím poukázek na nákup zboží. „Kupony je možné využít k pořízení potravin, hygienických potřeb a ošacení a to ve vybraných obchodech,“ dodává Šárka Řehořová.