Na voze je vestavěno padesát bronzových zvonů různých velikostí, které váží asi 2800 kilogramů. Koncert je zajímavý muzikantsky i vzhledově. U zvohohry se sedí jako u varhan, pedály hudebník ovládá velké zvony. Tři největší nesou jména podle jeho dětí. Boudewijn Zwart je velký šoumen. Výborný muzikant a improvizátor má smysl pro humor. Na závěr ponechává prostor pro posluchače, kterým zahraje na přání jejich oblíbenou skladbu. Mobilní zvonohru kryje stříška, takže koncert v zahradách nepřeruší ani déšť. V Litomyšli završí Holanďan turné po České republice.

LUCIE ŽÁKOVÁ
varhanice z Litomyšle