Arogantní a nepříjemný. Tak popisují rodiče postižených dětí posudkového lékaře Ladislava Pressla ze Svitav. Na jeho chování si stěžují poslankyni Aleně Páralové a také ministrovi sociálních věcí Petru Nečasovi. Lékař si není pochybení vědom.


Matky si stěžují na aroganci a nadřazené chování lékaře Ladislava Pressla. Ten údajně nebere v úvahu posudky odborných lékařů. Podle Martiny Čížkové ze Svitav je možná zkušený lékař, ale rozhodně mu chybí lidské chování. „Přistupoval ke mně a postiženému synovi velmi arogantně. Připadalo mi jako kdyby říkal, co po mně vlastně chcete. Odcházela jsem od něho se slzami,“ říká matka osmnáctiletého syna Silvie Sajdlová ze Svitav.

Posudkový lékař Ladislav Pressl ale stížnosti nechápe. Svoji funkci vykonává už třicet čtyři let. „Všechny děti znám od narození. Nikdy se nezavděčím všem, ale lidé by si měli uvědomit, že já pouze píšu posudky. Rozhodnutí vydává městský úřad,“ vysvětluje lékař Ladislav Pressl.

Rodiče poslali stížnost ministrovi Petru Nečasovi. Ten ji hodnotí jako oprávněnou. „Po odborné stránce lékaři nelze nic vytknout. Chování hodnotíme jako příliš autoritativní. Byl napomenutý a snížili mu osobní odměny,“ sdělil ministr Petr Nečas.

V červnu jde pětasedmdesátiletý Ladislav Pressl do penze a usilovně hledá nástupce.