V úterý odjela první skupina budoucích zahradníků do Posekance u Budislavi, kde se společně poznají v přírodě, při hře nebo výtvarných činnostech. „Cílem akce je usnadnit žákům sblížení s novými spolužáky a stmelit kolektiv cestou získání osobních zkušeností prožitkem. Kurz je zaměřen na vytváření důvěry a spolupráce ve skupině. Rozvíjí sociální dovednosti,“ uvádí školní psycholožka Michaela Šedivá.

„Většina studentů bývá spokojena s netradičním začátkem studia, avšak někteří pocítí stesk po domově, zvláště ti z internátu, když si poprvé uvědomí životní změnu,“ dodává zástupkyně ředitele Eva Klabanová. Dvoudenních kurzů se postupně zúčastní přibližně stovka nováčků se svými třídními učiteli a vychovatelkami z domova mládeže.

Letos poprvé je připraven program i pro žáky odborného učiliště, z nichž mnozí přicházejí ze speciálních škol a mají specifické vzdělávací potřeby.