V diskusích na facebooku Svitavského deníku se objevily dotazy, proč cizinci jezdí do České republiky, když se neučí česky. „Co z toho projektu mají žáci základních škol?“ zeptala se jedna z diskutujících. Žáci, učitelé ani lidé, kteří cizince ubytovali, na rozdíl od internetových diskutujících nehovořili o šoku ze setkání s cizí kulturou, projekt hodnotí pozitivně a těší se na jeho pokračování.

„Přínosem mi je prolomení kulturní bariéry a vyvrácení mylných tvrzení, že člověk ze země, která se potýká se sílící mocí islámských radikálů a která je plna teroristických organizací, musí být zaručeně také terorista. Naopak. I člověk z takto konfliktní země může být skromný, srdečný a milý. Kéž by každý z nás přistupoval k druhému individuálně a neházel všechny do jednoho pytle,“ vyjádřila se k projektu Soňa Neugebauerová, která ubytovala studenta z Pákistánu.

JAZYKOVÝ PŘÍNOS
Chadimovi měli v rodině pro změnu studentku z Číny. Kromě toho, že se seznámili s odlišnou kulturou, tak kvitovali i procvičení cizího jazyka. „Jako největší plus celého projektu vidíme zdokonalení angličtiny a možnost konverzace celé rodiny. Snad naše děti pochopily, že učení cizího jazyka není marné,“ vyjádřili se zástupci rodiny. Ti by chtěli ubytovat někoho i v příštích letech.

Spokojení byli i zástupci pedagogického sboru. Ti se shodli, že projekt je vhodný zejména pro starší děti, které vládnou anglickým jazykem přeci jenom více než ty menší. O diskusi však nestáli všichni. „Bohužel někteří nevyužívali možnosti, které měli, nekonverzovali, i když jim učitelé nabídli pomoc s překladem,“ našla drobný problém na setkání učitelka Zuzana Veselíková. Celkově však byli učitelé rádi, že prezentace byly pestré a poutavé. Sami se také obohatili o mnohé zajímavosti ze života jiných národů.

DĚTI MĚLY RADOST
„Bylo pro mě přínosné, že jsem poznala nové jazyky a země. Zaujalo mě Rusko. Bylo to hezké a zajímavé a také mě zaujalo v Pákistánu jídlo a co tam poslouchají za písničky,“ podělila se o zážitky Marie Vavřínová z 8.B.
Radost měli i další. „Zjistila jsem, že i země, o kterých bych to neřekla, jsou také krásné a zajímavé. Doufám, že bude projekt pokračovat a užijí si ho děti z mladších tříd,“ řekla Silvie Nechvílová z devátého ročníku.